ما معتقدیم قبل از هر حرکتی و قبل از هر عملی بررسی و تحقیقات آن بایستی کامل شود

                                                                                                

معرفی

نیاز امروز به اجرای طرح های آبیاری نوین ، استفاده از لوازم و تجهیزات این طرح ها را دو چندان کرده است. بنابراین پژوهش بر روی این قطعات و ساخت لوازم جدیدتر از جمله کارهای بخش پژوهشی طراحی شرکت دُرّ آب است . این بخش که قبلاً با نام فنی و مهندسی در این مجموعه شناخته می شد امور نقشه برداری و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار را نیز انجام می داد و لیکن با توجه به انتقال این قسمت کاری به شرکت مشاور از زیر مجموعه های گروه مهندسین دُرّ آب  در حال حاضر این قسمت فعالیت خودرا روی امور آزمایشی تحقیقاتی و بوجود آوردن کارهای جدید معطوف ساخته. از جمله کارهای این بخش به وجود آمدن دستگاه جدید فیلتراسیون روی سیستم های آبیاری نوین – طراحی انواع تجهیزات و دستگاه های تصفیه مثل طراحی سیستم های اتوماتیک و دستگاه جدید فیلتر میکرونی  و  طراحی و ساختشیر هیدرولیک می باشد .

 

     

سایت های پیشنهادی

تماس با ما

كرمان - كيلومتر 4 جاده زنگي آباد - سمت چپ - شرکت دُرّ آب
کد پستی:84459-76199
ایمیل: miserjani@yahoo.com
تلفن: 32719926-32719925-32739926-034
فکس: 32752126- 034

Template Design:silent313