فلیتر میکرونی چیست؟

در صنایع مرتبط با آب انواع متفاوتی از فیلتر ها برای جدا کردن ذرات معلق در آب وجود دارند.برای آشنایی با فیلتر های شنی می توانید روی این لینک کلیک کنید. اما از دیگر انواع فیلتر های تصفیه آب که بسیار کاربردی هستند فیلتر های میکرونی را می توان نام برد. تفاوت اصلی این نوع […]