تانک کود

در دو نوع تولید می شود: سیکل باز از تانک های پلیمری استفاده می شود که تزریق آن با دو پمپ دوزارترون و پمپ پیستونی برقی استیل تجهیز نمود. این شرکت برای اولین بار در ایران سیستم تمام اتوماتیک تزریق کود را طراحی و تولید کرده است.از مزایای این سیستم میتوان به مکانیزه بودن آن […]