Previous
Next

شرکت درآب

گروه مهندسین درآب در سال 1375 تاسیس گردید. با دست خالی ولی دلی پر از امید و توکل،که،راهرو گرصدهنرداردتوکل بایدش.درزمان شروع هنوز با این کمبود آب و خشکسالی امروزی روبرونبودیم ولی به هرحال این نیاز به آب و صرفه جویی دردرست مصرف کردن ،روزبه روز حساس ترمی شد بنابراین کارخود را با نقشه برداری و طراحی زمین های کشاورزی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشارروی انواع محصولات کشاورزی شروع کردیم و این موضوع کاری را،بسط دادیم به طوریکه تولید بعضی از اتصالات و قطعاتی که در این سیستم ها به کار می رفت را نیز به کار خود اضافه کردیم . کم کم تعداد کارکنان زیاد شدند و امکانات بیشتری فراهم شد و کار وسعت پیدا کرد تا در تهران هم دفتری احداث شد .   

شماره ثبت:3131

محصولات شرکت

جدید ترین اخبار

  • بازدید مدیریت محترم شعب منطقه کرمان و معاونت محترم اداری مالی منطقه

مدارک و مجوزات