گرد همایی بزرگ جامعه دوومیدانی استان کرمان ،با حضور ریاست محترم فدارسیون

گرد همایی بزرگ جامعه دوومیدانی استان کرمان با حضور ریاست محترم فدراسیون و هیئت همراه با حضور در دفتر امام جمعه محترم کرمان و شهردار محترم کرمان و نماینده محترم مردم کرمان در مجلس. حمایت مالی گروه مهندسین درآب